Udział w akcji "Pola nadziei"

"Pola nadziei"
   
       Ogólnopolska akcja, podejmowana przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp., której symbolem jest żonkil, prowadzona jest w naszym mieście od lat pod hasłem "Gorzów miastem wrażliwości". Akcja ma na celu:
  • szerzenie idei hospicyjnej i uwrażliwienie społeczeństwa na chorego człowieka
  • zbieranie środków finansowych na działalność Hospicjum, by mogło ono spełniać swoją misję, niosąc pomoc i wsparcie dla ludzi chorych na chorobę nowotworową i ich rodzin.
       W naszym przedszkolu sprzedawane były cebulki żonkili. Dziękujemy rodzicom za wsparcie finansowe gorzowskiego Hospicjum. Zebraliśmy razem 174,50 zł.