Pomagamy przyjaciołom zza okna

 Ćwir, Ćwir Ćwir zima biała podwóreczko zasypała.
a my dbamy o naszych skrzydlatych przyjaciół i dosypujemy im ziarenek do karmnika.