Turniej wiedzy o Gorzowie Wlkp.

Turniej wiedzy o Gorzowie Wlkp.
 
Dnia 30.01.2018 roku w rocznicę wyzwolenia naszego miasta odbył się w przedszkolu „Turniej wiedzy o Gorzowie”. Dzieci recytowały wiersze patriotyczne oraz wykazały się wiedzą na temat znajomości naszego miasta: ułożyły flagę, zabytki z pociętych obrazków, wskazały położenie Gorzowa na mapie Polski. Udzielały ciekawych odpowiedzi w zabawie słownej „Lubię moje miasto bo…” . Każda grupa za udział w turnieju otrzymała dyplom. Kolejna lekcja patriotyzmu na pewno utrwaliła się w pamięci naszych przedszkolaków.