Korowód wiosenny

 Przyszła do nas wiosna wiosenka,
zielona panienka, panienka,
przyszła o poranku w sasankowym wianku
oj dana!

W pierwszy dzień wiosny, z piosenkami na ustach, wraz z korowodem kwiatów,  nieśliśmy mieszkańcom Gorzowa dobrą wiadomośc o przyjściu wiosny.