jestem myślę segreguję

 Prelekcja o segregacji śmieci, zorganizowana przez związki gmin MG-6, dedykowana była dla najstarszych grup naszego przedszkola. Po prezentacji każdy otrzymał ulotkę informacyjną o selektywnej zbiórce śmieci i przepisy kulinarne.