Powrót dzieci do placówki 11. maja

Rodzice, którzy zadeklarowali powrót dzieci od 11. maja proszeni są o zapoznanie się z procedurą organizacji i funkcjonowania Przedszkola.

Ponadto zwracamy się z prośbą, aby wypełnione dokumenty (oba) tj. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW oraz OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH zabrać ze sobą 11. maja, tj. poniedziałek, i przekazać przy wejściu dziecka do placówki.
 
 
 
 
 
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: