Na dzień dzisiejszy zajęcia z języka angielskiego
nie są prowadzone ze względu na brak nauczyciela.