najlepiej działające koło LOP w roku 2015

 Nasi ekolodzy okazali się najlepiej działającymi ekologami w Mieście.  Oto ich dyplom!!!
Gratulujemy!!!