Procedura na wypadek stwierdzenia wszawicy i świerzbu

 Poniżej zamieszczamy procedurę postępowania naszego personelu w przypadku stwierdzenia u dzieci wszawicy bądź świerzbu.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: