Uchwała nr 5/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 22 im. Tęczowe Przedszkole w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Przedszkola

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: