Dbajmy o lubuskie dla nas i dla przyszłości

 W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole wzięło udział w wojewódzkim, międzyszkolnym projekcie „Dbajmy o lubuskie dla nas i dla przyszłości”., zorganizowanym przez stowarzyszenie działajace przy Zespole kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie. Patronat honorowy nad projektem objął Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty.
Cele projektu była: edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwiększenie ilości  działań prośrodowiskowych lubuskich szkół
i przedszkoli, poprawa poziomu edukacji ekologicznej oraz  integracja uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.

 

Przedsięwzięcie objęło swym zasięgiem województwo lubuskie w okresie od 01.10.2013r. – 24.06.2014r.