eko lubuskie

 Wroku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole bierze udział w projekcie wojewódzkim Lubuski Lider Edukacji Ekologicznej. naszym zadaniem jest wpierać nasze województwach w działaniach promujących ekologiczny tryb życia przedszkolaków i ich rodzin.