Aktualności

INFORMACJA

data dodania: 2021/09/03
Rodzice dzieci kończących edukację w Przedszkolu Miejskim nr 22 oraz z dyżuru wakacyjnego mają możliwość odebrania odpisu z tytułu niebecności dziecka w przedszkolu za m-c VI lub VIII 2021r.
Zwrot nadpłaty za przedszkole dokonywany będzie na wskazane przez Rodzica konto bankowe na podstawie wypełnionego wniosku (do pobrania ze strony www.p22.edu.gorzow.pl).

Adresy innych stron zawarte w tekście: